building-1080592_1280

Zaplanować, pomierzyć i zaprojektować

Aby wznieść dom lub jakikolwiek budynek należy go wcześniej odpowiednio zaprojektować. W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie on funkcje powinien spełniać i jakie wymiary powinien on posiadać. Oczywiście budynek, aby móc pełnić funkcję, do której został powołany powinien posiadać odpowiednią infrastrukturę i całe wyposażenia. Oznacza to również organizację wewnętrzną budynku. Za planowanie wszelkiego rodzaju planów budowy, przybudowy i tym podobnych, odpowiedzialny jest nikt inny, jak architekt.

Architekt projektuje budowę i kształt tego, co ma być wzniesione, ale również rozbudowę i modernizację gotowych obiektów. Zarówno w całości, jak również w części. Sprawuje on również nadzór. Pod pojęciem nadzór należy tutaj rozumieć nadzór zarówno budowlany, jak również autorski i inwestorski. To architekt opracowuje założenia projektu, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, opracowuje projekty pod względem plastyczno-przestrzennym, projektuje bezpośrednie otoczenie obiektu, koordynuje prace nad różnego rodzaju projektami, a także zajmuje się zagospodarowywaniem terenu wokół obiektu.

Jak więc widać architekt ma całkiem sporo na głowie. I między innymi dlatego rzadko pracuje sam. Przeważnie projektowanie budowli i wszelkich działań z nimi związanych wykonuje się w kilkuosobowych zespołach. I to w pracowniach architektonicznych. Tam panują odpowiednie warunki ku temu, aby móc taką pracę wykonywać. I tak oto każda poważniejsza konstrukcja staje się dziełem nie jednej osoby, a zespołu niekiedy bardzo kompetentnych osób. Wznoszenie budynków nie jest rzeczą prostą. Nad tym muszą czuwać ludzie, którzy nie dość, że się na tym znają, nie dość, że mają o tym gruntowne pojęcie to jeszcze są w stanie wykonać zaawansowane projekty. A warto wspomnieć, że wiedza takich fachowców zwiększa się w toku doświadczeń.

Architekt to ciekawy zawód, choć nie każdemu musi się on podobać. Projektowanie budowli może być zajęciem bardzo ciekawym, ale jest to również praca odpowiedzialna. Stąd też droga to tego zawodu niestety nie jest prosta. Aby w ogóle móc zostać architektem należy spełnić pewne wymogi formalne. Nie wspominając oczywiście o obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji, a przede wszystkim umiejętności. Każdy zawód wymaga posiadania określonych predyspozycji. Nie inaczej jest w przypadku architekta. Przede wszystkim kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe. Uzyskanie tytułu inżyniera architektury trwa od 3,5 do 4,5 lat. Ale niestety, na tym droga się nie kończy. Następnie należy udać się na studia magisterskie i uzyskać tytuł magistra inżyniera. Potem pozostaje nam odbycie rocznego stażu na budowie i jeszcze przez dwa lata musimy odpracować w biurze projektowym. Rzecz jasna pod nadzorem doświadczonego projektanta. I potem będziemy mogli ubiegać się o uprawnienia architektoniczne.

Trzeba też pamiętać o tym, że w świetle polskiego prawa architekt to osoba wpisana na listę krajowej jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów. Może to być również osoba spoza Polski. Warto zorientować się w przepisach danego państwa dotyczącego zostawanie, otrzymywania tytułu architekta. Być może będziemy chcieli pracować za granicą, a w tym momencie znajomość przepisów będzie dla nas bardzo ważna. Może nam to w sposób znaczący ułatwić drogę do wykonywania ulubionego zawodu.

Jak więc widać trudna droga czeka młodego architekta nim będzie on w pełni gotów do samodzielnej pracy na tym stanowisku. Cóż, coś za coś. Zawód ten może być pasjonujący – w końcu to on projektuje nowe budowle. I tu się właśnie pojawia sedno sprawy – on jest odpowiedzialny za takie wzniesienie budynku, aby mógł on spełniać swoje zadanie. I aby mógł służyć przez wiele lat. Należy o tym pamiętać. Dlatego też tak trudno jest uzyskać uprawnienia. Przy czym warto pamiętać, że sytuacja ta różni się w zależności od państwa, w którym chce się te uprawnienia uzyskać. A to również warto mieć na uwadze. Być może przyjdzie nam wyjechać za pracą. Za granicą przedstawiciele tej profesji są doceniani i to niekiedy bardzo dobrze. Nie chodzi tutaj o zachęcanie do wyjazdu – to jest tak naprawdę sprawa indywidualna. Warto tylko wiedzieć o tym, że taka możliwość jest. Oczywiście w tym momencie znajomość języka obcego kraju do którego jedziemy jest rzeczą niezbędną.

Dodaj komentarz