cement-923612_1280

Solidne spoiwo budowlane

Aby wznieść budynek, solidny budynek, który będzie służył przez lata i wytrzyma różne zawieruchy dziejowe, potrzebny jest odpowiedni materiał. Od zaranie dziejów ludzkość eksperymentowała z różnymi rodzajami materiałów budowlanych. Starożytne cywilizacje potrafiły zadziwiać wznosząc budowle, które przetrwały do dzisiaj. Piramidy w Egipcie, Koloseum w Rzymie, Sfinks – to tylko nieliczne przykłady. Co więcej tego rodzaju zabiegi miały miejsce na całym świecie pod dowolną szerokością geograficzną. Przy wznoszeniu budowli bardzo ważnym elementem jest spoiwo znane jako cement.

Cement to doskonałe, często stosowane spoiwo. Wykorzystuje się je bardzo często w budownictwie. Jego główna rola to łączenie materiałów budowlanych. Jest to bardzo ważny składnik różnego rodzaju zapraw, a także betonów. Ze względu na skład i właściwości możemy rozróżnić cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne. Poza tym występują również różne klasy cementu. Do budowy zwykłych domów bardzo często wykorzystywany jest cement portlandzki. Taki szary materiał budowlany, sypki. Otrzymuje się go mieszając gips i klinkier metalowy w ilości 5%. Aby uzyskać klinkier wypalamy w temperaturze 1450 °C. Za twórcę uważany jest Joseph Aspdinow. Oczywiście ten cement, jak również inne dzieli się na różne podgrupy. W przypadku cementu portlandzkiego mamy do czynienia z cementem białym, szybko-twardniejącym oraz murarskim.

Z klinkieru portlandzkiego możemy również otrzymać cement hutniczy. Charakteryzuje się większą odpornością na działanie siarczanów niż jego portlandzki wariant. Ma on wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie. Niższe jest również w jego przypadku ciepło hydratacji.

Ale pomińmy tutaj wszelkiego rodzaju słownictwo specjalistyczne – w końcu nie każdy musi być specjalistą w dziedzinie budownictwa. Ale warto wiedzieć czym cement jest. A dlaczego? A choćby dlatego, że w dzisiejszych czasach jest on wszechobecny. Ten materiał wiążący, to spoiwo wykorzystywane jest w każdym praktycznie rzecz biorąc rodzaju budownictwa. Mijamy go na co dzień. Nasze domy, szkoły, szpitale, mosty, budowle służące celom ozdobnym – w każdym z nich zastosowany był tenże element budowlany. To niezwykłe spoiwo twardnieje po zarobieniu go z wodą. A potem staje się solidne i gotowe do wznoszenie imponujących budowli, które służą nawet przez stulecia.

Dodaj komentarz