background-1260304_1280

Podstawowy element budowlany

Jest pewna rzecz charakterystyczna dla niemal każdego budynku. Niemal, ponieważ niektóre budowle wykonane są z wielkiej płyty, a inne to typowo betonowe konstrukcje. Pomijając fakt, że niektóre konstrukcje są żelbetonowe. Materiałów budowlanych jest bardzo dużo. I chodzi tutaj zarówno o główne substancje budowlane, jak również konstrukcje pomocnicze stanowiące wypełnienie. W końcu cegły, o których mowa, są przemieszane z betonem. Dopiero razem stanowią solidny fundament, na którym można budować dalej. I tak aż od fundamentów po dach.

Cegły to nie tylko materiał budowlany w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale również w przenośni. Mówi cię o czymś, że coś jest podstawową cegiełką, z której składają się inne elementy. A dzieje się tak dlatego, że cegły to taka podstawa. Główny materiał budowlany.

Cegła to mieszanina piasku, cementu, gliny, wapnia i ewentualnie innych surowców. Jest ona znana od czasów starożytnych, szacuje się, że znana była już w piątym tysiącleciu przed naszą erą. Na przestrzeni dziejów zmienił się sposób wytapiania cegieł. Dawniej wypalano ją z gliny. Potem pojawiła się cegła składają się z wapienia i piasku i tak aż do czasów współczesnych. Warto przy tym wspomnieć, że różne są rodzaje cegieł różniących się wymiarami, sposobem wytwarzania oraz innymi czynnikami. Istnieją cegły, które nazywane są pustakami. Charakteryzują się one tym, że mają wolne przestrzenie w środku. Mają one większe gabaryty niż zwykłe cegły, a to z kolei przyśpiesza wiele prac murarskich. Przyczynia się to również do zmniejszenia liczby spoin.

Wśród cegieł wyróżnić można między innymi cegłę ceramiczną. Do jej produkcji będziemy potrzebowali glin morenowych, wstęgowych, łupków, lessów oraz mułków. Do tego przyda nam się piasek kwarcowy oraz inne elementy. Surowce rozdrabniamy, mieszamy z wodą, następnie formujemy wyroby, suszymy je i na koniec wypalamy w temperaturze 850 °C do 1000 °C. A potem należy przy niej wykonać jeszcze inne czynności. Tak, aby była to w pełni wartościowa i przydatna w procesie budowy cegła.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że czasami wznosząc konstrukcje prowizoryczne nie będziemy potrzebowali nawet betonu ani cementu. Chodzi tutaj raczej o amatorskie konstrukcje na własny użytek, ale jednak. To tylko pokazuje jak praktyczne są cegły. Dzięki nim możemy łatwo regulować rozmiarami wznoszonej przez nas budowli.

Różne rodzaje cegieł, tego podstawowego materiału budulcowego, mają na celu umożliwienie nam stawiania różnych budynków. Przez domki aż po wielkie budowle. A ten materiał znany był od najdawniejszych czasów i stał się symbolem, swoistym synonimem. Cegły to te podstawowe jednostki, z których wznosimy budynki. Solidne i trwałe. Chroniące nas przed światem zewnętrznym, siłami przyrody oraz innymi zagrożeniami. I tak będzie jeszcze długo.

Dodaj komentarz