church-1609941_1280

Oryginalne piękno dawniejszych czasów

Mniej więcej na przełomie wieków XVI oraz XVII zaczął rozwijać się niesamowity i urzekający styl znany lepiej jako barok. Ten niesamowity styl zachwyca dynamiką, pogłębionymi formami, na których można dostrzec światłocień, monumentalizm budowli. A do tego wszystkiego jeszcze ta bogata i zachwycająca ornamentyka. Do dziś przetrwało wiele budowli z tego okresu. A wśród nich piękne świątynie, kościoły, place, attyki, fary oraz wiele innych interesujących miejsc.

Barok to zdumiewający okres pojawiania się wielu zmian. I ma się rozumieć są to zmiany w wielu dziedzinach życia. Generalnie barok kojarzy się z dużymi zmianami w zakresie nauk humanistycznych. Ale nie tylko ich. W tym okresie rozwijały się inne nauki, rozwijała się architektura, pojawili się wielcy odkrywcy i myśliciele tego świata. Pojawiła się wtedy również klasa mieszczańska. Generalnie w tym okresie dokonało się wiele przemian społeczno-polityczno-obyczajowych. Oraz naukowych. Zmian, które trwale wpłynęły na ukształtowanie się ładu w Europie. Zobacz tutaj dlaczego.

Barok to zdumiewający okres w którym tworzył Michał Anioł – wielki artysta tego okresu. On wprowadził do architektury wiele interesujących elementów. Głównie chodzi tutaj o elementy dynamiczne. Ale wprowadził on również wiele innych elementów. Na uwagę zasługują materiały o kontrastowych kolorach. A wnętrza pomieszczeń są bogate w elementy takie jak gzymsy, nisze, pilastry i inne. A to wszystko składało się na pewną architektoniczną całość. Michał Anioł to niezwykły artysta swego okresu, który od najmłodszych lat poświęcał się swojej pracy i dokonywał wielkie dzieła. Barok, a ściśle ludzie którzy wtedy żyli mogliby być dumni ze sławy, jaką pozostawił po sobie tenże artysta.

Choć warto wspomnieć, że barok czerpał z architektury klasycznej. Ale podobnie jak inne epoki. Choć warto wspomnieć o tym, że na pewnym etapie poszedł już swoją własną drogą. A jego przykłady możemy zobaczyć w architekturze sakralnej oraz świeckiej. Dobre przykłady to Zamek w Mikulovie, Pałac w Wilanowie, Zwinger, Fontanna di Trevi, Sklepienie kościoła św. Mikołaja w Pradze oraz wiele innych budowli.

Oto dlaczego warto czasem odwiedzać miasta, w których jest pełno zabytkowych budowli. I dlaczego warto interesować się twórczością takich ludzi, jak Michał Anioł. A to dlatego, że możemy ujrzeć wiele interesujących budowli.

Dodaj komentarz