the-framework-1138294_1280

Ciekawy kierunek w architekturze

Budownictwo – to nie tylko sztuka wznoszenia budowli, które będą chronić nasze głowy. I resztę ciała zresztą też. To nie tylko konstrukcje, które będą nam zapewniać przysłowiowy dach nad głową. To nierzadko wyraz siebie i nie tylko. To nierzadko prezentacja, to ekspresja. No i właśnie – pojawił się nowy, choć obecnie nie już taki nowy, kierunek w architekturze. A jest nim ekspresjonizm.

Tenże kierunek architektoniczny – ekspresjonizm rozwijał się w Niemczech w latach 1923 – 1935. Naturalnie rozwijał się on również w innych zakątkach świata, ale przecież nas interesuje ten europejski z przyczyn zrozumiałych. To czym się charakteryzuje ekspresjonizm to podkreślenie pionowego i poziomego kierunku w budownictwie. A także tworzenie form dynamicznych mających na celu stworzenie dynamicznych form, które mają na celu stworzenia czegoś , co wygląda jakby było strzeliste, nowoczesne.

Przykładem budownictwa, w którym istotną rolę odegrał ekspresjonizm jest hala stulecia. Ta konstrukcja doskonale ilustruje czym ten styl jest. Na uwagę zasługuje również fakt, że obiekt ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a to tylko świadczy o bogactwie architektonicznym oraz kunszcie. Halę budowano w latach 1911 – 1913. A architektem był Max Berg. Zresztą jej powstanie było związane z setną rocznicą wydania pewnego utworu. Chodziło tutaj o odezwę „Do mojego ludu” autorstwa Fryderyka Wilhelma III. Był to znaczący epizod w historii. Odezwa była skierowana przeciwko Napoleonowi Bonaparte. Znajdziemy tam wiele odniesień do tego momentu w historii.

Znajdzie się wiele budowli pokazujących co to znaczy ekspresjonizm w architekturze. W każdym razie charakterystyczne dla niego są kształty opływowe, znane z dynamicznych stylów w latach dwudziestego wieku. A to wszystko przy jednoczesnym wykazywaniu cech modernistycznych. Oczywiście to wszystko odbywa się na gruncie architektury.

Ekspresjonizm to dosyć ciekawy kierunek w architekturze. Można powiedzieć, że pozostałości po nim, to znaczy zabytki, które go charakteryzują będziemy mogli obejrzeć niemal wszędzie – na całym świecie. Choć naturalnie w innych zakątkach świata znajdują się tylko jego odpowiedniki, ale jeśli chodzi o Europę to właściwie wszędzie znajdziemy coś z tego nurtu w architekturze. W innych rejonach świata ten nurt nazywany był inaczej i trzeba przyznać, że raczej różnił się od swojego europejskiego odpowiednika. Choć w gruncie rzeczy był do niego podobny. W swoim rdzeniu, w swojej najgłębszej istocie pozostawał taki sam, nawet mimo sporów prawnych, o czym zaświadcza np. ta strona. Było to odbicie pewnych ogólnoświatowych tendencji choć naturalnie nie można tutaj mówić o całym świecie. Co innego działo się w tzw. świecie zachodu obejmującym nasz kręg kulturowy, a co innego w dalekiej Azji. Jest to zrozumiałe ponieważ kultury te w sposób znaczący różnią się od siebie. Ale i tu i tam dostrzeżemy zdumiewające i imponujące obiekty.

Dodaj komentarz